Pro každého rodiče je samozřejmě nejdůležitější otázka: “Bude moje dítě na táboře v bezpečí?“. Cílem odpovědného provozovatele dětského tábora je zabezpečit, aby pravdivá odpověď na tuto rodičovskou otázku zněla ano. Proto přistupujeme ke každému potenciálnímu riziku odpovědně, se znalostí věci a maximální snahou eliminovat ho před tím, než může způsobit nějaký problém. Níže uvádím podrobnější nástin našeho přístupu k řešení potenciálních problémů.

1

2

3

4

5

6

7